Vrienden van ...

Vrienden van scouting St. Maarten dragen de scouting een warm hart toe. Zij steunen de leden en vrijwilligers van scouting St. Maarten, zodat zij een leuke, veilige plek kunnen blijven bieden, waar iedereen zich kan ontwikkelen door samen te werken en samen te spelen. Maar ook als je het maatschappelijk belang van scouting waardeert.

Wie zijn de Vrienden van ...?
Iedereen die zich verbonden voelt met scouting St. Maarten, de scouting (financieel) wilt steunen en Vriend van ... wilt worden. Dit zijn bijvoorbeeld (oud)leden, (oud)vrijwilligers, hun familie, mensen die wel van onze groep gehoord hebben maar er zelden of niet komen, mensen die het maatschappelijk belang waarderen en ga zo maar door. Speciaal voor deze mensen zijn er de Vrienden van scouting St. Maarten.

Wat krijg je als je Vriend van ... wordt?
Samen met de andere Vrienden van scouting St. Maarten wordt je meerdere keren per jaar uitgenodigd om deel te nemen aan scouting activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan het jaarlijks groepsspel, nieuwjaarsviering en de groepsbarbecue. Jeugdige Vrienden worden uitgenodigd om mee te draaien tijdens een reguliere bijeenkomst bij een speltak.

Zijn er kosten verbonden aan Vriend van ... zijn?
Voor de Vrienden van scouting St. Maarten tot 18 jaar wordt geen financiele bijdrage verlangd. Vrienden van 18 jaar en ouder vragen wij een minimale bijdrage van € 20,- per jaar.

Wie kan Vriend van ... worden?
Iedereen kan Vriend van scouting St. Maarten worden, van jong tot oud. Wordt jij ook Vriend van scouting St. Maarten? Klik dan hier.