Privacy en bescherming van persoonsgegevens

Scouting St. Maarten en Scouting Nederland verwerken de persoonsgegevens van haar leden. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. Scouting St. Maarten werkt momenteel nog aan haar privacybeleid. Voor vragen betreffende het privacybeleid kunt u terecht bij een van de bestuursleden. Daarnaast heeft Scouting Nederland een Privacystatement. Deze is op de website van Scouting Nederland te raadplegen.