Contributie

De activiteiten, die Scouting St. Maarten voor zijn (jeugd-)leden organiseert, brengen kosten met zich mee. De kosten worden opgebracht door de gemeentelijke subsidie, door acties van de leden en de contributie van de leden. In 2023 bedraagt de contributie per maand:

  • Bevers: € 10,50
  • Welpen en Scouts: € 11,50
  • Explorers: € 12,50
  • Roverscouts: € 16,00 (geen kaderleden) / € 14,00 (kaderleden)
  • Old-School: € 16,00 (geen kaderleden) / € 14,00 (kaderleden)
  • PlusScouts: € 6,50 (geen kaderleden) / € 4,50 (kaderleden)

Korting
Bij betaling per;

  • jaar (= 12x maandbedrag) te betalen vóór 15 januari krijgt u € 3,50 korting op het jaarbedrag
  • halfjaar (= 6x maandbedrag) te betalen vóór 15 januari en 15 juli krijgt u € 1,00 korting op het halfjaarbedrag
  • kwartaal (= 3x maandbedrag) te betalen vóór 15 januari, 15 april, 15 juli en 15 oktober, krijgt u geen korting op het kwartaalbedrag
  • maand te betalen vóór de 8e van de maand, krijgt u geen korting

U kunt ook gebruik maken van een automatische incasso. Wij zorgen dan voor de juiste betaling. Hebt u vragen? Neem dan gerust contact op met de leden- en contributieadministratie: ledenadministratie@scoutingstmaarten.nl